Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

  •  
Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học I. BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI - Do nguyên nhân di truyền và đặc biệt là nhân tố môi trường:...
Giải bài 1 trang 96 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 96 SGK Sinh học 12): Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào? Lời giải:...
Giải bài 2 trang 96 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 96 SGK Sinh học 12): Để bảo vệ vốn gen của loài người cần tiến hành những biện pháp gì? Lời giải:       Những biện pháp để bảo vệ vốn gen của loài người:...
Giải bài 3 trang 96 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 96 SGK Sinh học 12): Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học. Lời giải:   Một số vấn đề xã hội của Di truyền học:...
Giải bài 4 trang 96 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 96 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong chẩn đoán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 22 trang 95 Nguyên nhân gây bệnh AIDS là gì? Hậu quả của nó như thế nào? Lời giải: Bệnh AIDS được gây nên bởi virut HIV. Quá trình lây nhiễm của virut bắt đầu...