Bài 21: Di truyền y học

Bài 21: Di truyền y học

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 21: Di truyền y học - Di truyền y học là một bộ phận của Di truyền học người, là khoa học nghiên cứu và ngăn ngừa hậu quả của các bệnh di truyền. I. BỆNH DI TRUYỀN PHÂN TỬ...
Giải bài 1 trang 91 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 91 SGK Sinh học 12): Hãy dùng sơ đồ tóm tắt cơ chế gây bệnh phêninkêto niệu ở người. Lời giải: Gen mã hóa enzim xúc tác bị đột biến ...
Giải bài 2 trang 91 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 91 SGK Sinh học 12): Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao. Lời giải: Cơ chế phát sinh hội chứng Đao:...
Giải bài 3 trang 91 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 91 SGK Sinh học 12): Vì sao người ta không phát hiện được các bệnh nhân có thừa NST số 1 hoặc số 2 (những NST có kích thước lớn nhất trong bộ NST) của người...
Giải bài 4 trang 91 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 91 SGK Sinh học 12): Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra quá nhiều sản phẩm của gen....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 21 trang 90 Chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa các bệnh ung thư? Lời giải: Một số nguyên nhân dẫn đến ung thư như do các đột biến gen, đột biến NST....