Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen I. CÔNG NGHỆ GEN 1. Khái niệm công nghệ gen - Công nghệ gen là qui trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi,...
Giải bài 1 trang 86 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 86 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì:...
Giải bài 2 trang 86 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 86 SGK Sinh học 12): Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào? Lời giải: Để làm biến đổi hệ gen của một sinh vật, ...
Giải bài 3 trang 86 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 86 SGK Sinh học 12): Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen. Lời giải:...
Giải bài 4 trang 86 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 86 SGK Sinh học 12): Trình bày những thành tựu tạo giống cây trồng và vi sinh vật biến đổi gen. Lời giải:...
Giải bài 5 trang 86 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 86 SGK Sinh học 12): Trong việc thay thế các gen gây bệnh ở người bằng các gen lành, tại sao các nhà khoa học lại nghiên cứu sử dụng virut...