Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

  •  
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào I. TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN 1. Quy trình - Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến....
Giải bài 1 trang 82 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 82 SGK Sinh học 12): Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). ...
Giải bài 2 trang 82 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 82 SGK Sinh học 12): Có hai giống lúa, một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen quy định khả năng kháng bệnh Y....
Giải bài 3 trang 82 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 82 SGK Sinh học 12): Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma. Lời giải:...
Giải bài 4 trang 82 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 82 SGK Sinh học 12): Giải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiến của phương pháp này. Lời giải:...
Giải bài 5 trang 82 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 82 SGK Sinh học 12): Hãy chọn một loài cây thích hợp trong số loài cây dưới đây để có thể áp dụng chất cônsixin nhằm tạo giống mới...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 19 trang 79 Với những kiến thức đã học, các em hãy đề xuất cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội trong số các cây lưỡng bội....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 19 trang 80 Nếu bạn có một con chó mang kiểu gen quý hiếm, làm thế nào bạn có thể tạo ra nhiều con chó có kiểu gen y hệt như con chó của bạn?...