Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen I. MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG. - Mối quan hệ giữa gen và tính trạng: - Sự biểu hiện của gen qua nhiều bước ...
Giải bài 1 trang 58 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 58 SGK Sinh học 12): Thế nào là mức phản ứng của một kiểu gen? Lời giải:     Mức phản ứng của một kiểu gen...
Giải bài 2 trang 58 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 58 SGK Sinh học 12): Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật, ta cần phải làm gì? Lời giải:...
Giải bài 3 trang 58 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 58 SGK Sinh học 12): Nói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?...
Giải bài 4 trang 58 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 58 SGK Sinh học 12): Một số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 13 trang 56 Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 13 trang 56: Theo em nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp melanin như thế nào?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 13 trang 57 Tại sao các nhà khoa học lại khuyên nông dân không nên chỉ trồng một giống lúa duy nhất (cho dù đó là giống lúa có năng suất cao) ...