Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân I. DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH. 1. Nhiễm sắc thể giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST. a. NST giới tính...
Giải bài 1 trang 53 SGK Sinh học 12 Bài 1 (trang 53 SGK Sinh học 12): Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X quy định. Lời giải:...
Giải bài 2 trang 53 SGK Sinh học 12 Bài 2 (trang 53 SGK Sinh học 12): Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do một gen lặn nằm trên NST X quy định. Một phụ nữ bình thường có em trai bị bệnh mù màu...
Giải bài 3 trang 53 SGK Sinh học 12 Bài 3 (trang 53 SGK Sinh học 12): Làm thế nào để biết được một bệnh nào đó (ở người) là do gen lặn nằm trên NST giới tính X hay do gen trên NST thường quy định?...
Giải bài 4 trang 54 SGK Sinh học 12 Bài 4 (trang 54 SGK Sinh học 12): Nêu đặc điểm di truyền của gen ngoài nhân. Làm thế nào để biết được tính trạng nào đó là do gen trong nhân hay...
Giải bài 5 trang 54 SGK Sinh học 12 Bài 5 (trang 54 SGK Sinh học 12): Nếu kết quả của phép lai thuận và phép lai nghịch khác nhau ở 2 giới (ở loài có cơ chế tế bào học xác định giới tính kiểu XX – XY)...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 12 trang 51 Kết quả thí nghiệm trên khác gì với kết quả thí nghiệm lai thuận nghịch của Menđen? Lời giải: Kết quả lai thuận nghịch của Menđen giống nhau...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 12 trang 52 Từ thí nghiệm trên ta có thể rút ra nhận xét gì? Lời giải: Từ thí nghiệm trên ta nhận thấy tính trạng màu lá di truyền...