Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Để học tốt Sinh học 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Sinh học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Sinh Học lớp 12.

  •  
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen I. TƯƠNG TÁC GEN. - Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành một kiểu hình....
Đề bài Bài 1 trang 45 SGK Sinh 12: Hãy giải thích các mối quan hệ giữa gen và tính trạng sau đây và cho biết kiểu quan hệ nào là chính xác hơn: - Một gen quy định một tính trạng. ...
Đề bài Bài 2 trang 45 SGK Sinh 12: Trong một thí nghiệm, người ta cho cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng và thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được các cây F2 ...
Đề bài Bài 3 trang 45 SGK Sinh 12: Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích. Hướng dẫn giải Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau...
Đề bài Bài 4 trang 45 SGK Sinh 12: Sự tương tác giữa các gen có mâu thuẫn gì với các quy luật phân li của các alen hay không? Tại sao? Hướng dẫn giải Sự tương tác giữa các gen không mâu thuẫn...
Đề bài Bài 5 trang 45 SGK Sinh 12: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Thế nào là gen đa hiệu? A. Gen tạo ra nhiều loại mARN. B. Gen điều khiển sự hoạt động của các gen khác....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 Bài 10 trang 42  Hai alen thuộc cùng một gen (ví dụ, alen A và a) có thể tương tác với nhau theo những cách nào? Lời giải: Hai alen thuộc cùng một gen...