Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần dưới trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Chúc các bạn học tốt!

Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi? - Năm 618, nhà Đường đô hộ nước ta. * Về hành chính:...
Giải Bài 1 trang 66 sgk Lịch Sử 6 Bài 1: Nước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi? Lời giải: - Đất nước bị chia lại đơn vị hành chính với những tên gọi mới....
Giải Bài 2 trang 66 sgk Lịch Sử 6 Bài 2: Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan. Lời giải: - Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ...
Giải Bài 3 trang 66 sgk Lịch Sử 6 Bài 3: Nêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. Lời giải: Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải...
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 23 (trang 63 sgk Lịch Sử 6): - Em có nhận xét gì về tính hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường ? Trả lời: Nước ta dưới ách đô hộ của nhà Đường...