Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 - 602)

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần dưới trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Chúc các bạn học tốt!

Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân 1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào? - Chia nước ta thành: Giao châu, Ái châu, Đức Châu, Lợi châu, Minh châu, Hoàng Châu....
Giải Bài 1 trang 60 sgk Lịch Sử 6 Bài 1: Vì sao khởi nghĩa Lý Bí giành được thắng lợi? Lời giải:    Nhân dân căm ghét bọn đô hộ nên đã hưởng ứng nhiệt tình cuộc khởi nghĩa,...
Giải Bài 2 trang 60 sgk Lịch Sử 6 Bài 2: Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa? Lời giải:    Sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa, mùa xuân năm 544,...
Giải Bài 3 trang 60 sgk Lịch Sử 6 Bài 3: Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân? Lời giải:    Từ "Vạn Xuân" đặt tên cho nước thể hiện lòng mong muốn...
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 21 (trang 58 sgk Lịch Sử 6): - Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu? Trả lời: Chính sách cai trị của nhà Lương...