Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần dưới trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Chúc các bạn học tốt!

Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo) 3. Những biến chuyển về xã hội và văn hóa nước ta các TK I – VI. * Xã hội: có sự phân hóa. + Tầng lớp thống trị....
Giải Bài 1 trang 57 sgk Lịch Sử 6 Bài 1: Những nét mới về văn hóa nước ta trong các thế kỉ I – VI là gì? Lời giải: - Xuất hiện cá trường dạy chữ Hán. - Nho giáo...
Giải Bài 2 trang 57 sgk Lịch Sử 6 Bài 2: Em hãy trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu. Lời giải: - Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ từ căn cứ Phú Điền,...
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 20 (trang 55 sgk Lịch Sử 6): - Quan sát sơ đồ (SGK, trang 55), em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội ở nước ta? Trả lời:...