Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần dưới trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Chúc các bạn học tốt!

Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế 1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I – thế kỉ VI - Đầu TK III, nhà Ngô tách châu Giao thành Quảng Châu ...
Giải Bài 1 trang 54 sgk Lịch Sử 6 Bài 1: Trong các thế kỉ I – VI, chế độ cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi ? Lời giải: Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến...
Giải Bài 2 trang 54 sgk Lịch Sử 6 Bài 2: Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kì này là gì ? Lời giải: - Biết dùng trâu bò kéo cày. - Biết đắp đê phòng chống lũ lụt, làm thủy lợi....
Giải Bài 3 trang 54 sgk Lịch Sử 6 Bài 3: Hãy trình bày những biểu hiện về sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta trong thời kì này. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 19 (trang 53 sgk Lịch Sử 6): - Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao? Trả lời: Miền đất Âu Lạc...