Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)

 Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo)

Để học tốt Lịch Sử lớp 6, phần dưới trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập trong sách giáo khoa Lịch Sử 6. Chúc các bạn học tốt!

Bài 15: Nước Âu Lạc (tiếp theo) 4. Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng An Dương Vương cho xây dựng ở Phong Khê một khu thành đất lớn mà người sau gọi là thành Cổ Loa....
Giải Bài 1 trang 46 sgk Lịch Sử 6 Bài 1: Em hãy mô tả thành Cổ Loa Lời giải: - Thành rộng hơn nghìn trượng như hình trôn ốc nên gọi là Loa thành. - Thành có 3 vòng khép kín...
Giải Bài 2 trang 46 sgk Lịch Sử 6 Bài 2: Dựa vào tư liệu lịch sử và truyền thuyết, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Triệu Đà....
Trả lời câu hỏi Lịch Sử 6 Bài 15 (trang 43 sgk Lịch Sử 6): - Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ Loa vào thế kỉ III – II TCN ở nước Âu Lạc? Trả lời:...