Bài 8. Nhật Bản - Lịch sử lớp 12

Bài 8. Nhật Bản - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 8. Nhật Bản được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 56 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Hãy nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế ở Nhật Bản.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời. Lời giải chi tiết ...
Đề bài Khái quát chính sách dối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000?  Hướng dẫn giải Dựa vào bài 8 trong sgk Lịch sử 12 để khái quát lại thành những ...
Đề bài Liên minh Nhật – Mĩ được biểu hiện như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời. Lời giải chi tiết - Liên minh Nhật - Mĩ ra đời đáp ứng nhu cầu của cả hai nước....
Đề bài Nêu nội dung cơ bản của những cải cách dân chủ ở Nhật Bản trong thời kì bị chiếm đóng Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 53 để trả lời. ...
Đề bài Những nét cơ bản về tình hình kinh tế và chính trị của Nhật Bản trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 57 để trả lời. ...
Đề bài Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 để trả lời. Lời giải chi tiết...
Đề bài Những yếu tố nào khiến Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới vào nửa cuối thế kỉ XX? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 55 và suy luận để tìm...