Bài 7. Tây Âu - Lịch sử lớp 12

Bài 7. Tây Âu - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 7. Tây Âu được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Hãy nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU)  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 50, 51 để trả lời...
Đề bài Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính trị của Tây Âu trong thập kỉ 90.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 49, 50 để trả lời...
Đề bài Những nhân tố nào thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 48 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Những thách thức đặt ra đối với các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu về kinh tế và chính trị - xã hội trong những năm 1973 – 1991 là gì? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 49 để trả lời....
Đề bài Trình bày khái quát về tình hình chính trị ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1950).  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử trang 47 để trả lời Lời giải chi tiết...
Đề bài Trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu nửa sau thế kỉ XX.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 bài 7 để trả lời....
Đề bài Vì sao nói: Tây Âu là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới nửa sau thế kỉ XX? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 47 – 50 để trả lời. ...