Bài 6. Nước Mĩ - Lịch sử lớp 12

Bài 6. Nước Mĩ - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 6. Nước Mĩ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Hãy nêu những nét chính trong mối quan hệ đối ngoại của Mĩ giai đoạn 1973 – 1991.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 44 để trả lời......
Đề bài Mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B. Clintơn.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 45 để trả lời...
Đề bài Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 44, 45 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 42 và hiểu biểu biết của bản thân để phân tích....
Đề bài Qua bài học và sách, báo, hãy nêu những thành tựu khoa học – công nghệ tiêu biểu của nước Mĩ mà em biết.  Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức trong sgk Lịch sử 12, kiến thức trên sách báo, ...