Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh - Lịch sử lớp 12

Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Hãy nêu khái quát những thắng lợi của cuộc đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  Hướng dẫn giải ...
Đề bài Hãy nêu những thành quả chính trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Những khó khăn mà châu lục này đang phải đối mặt là gì? Hướng dẫn giải ...
Đề bài Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 40, 41 để trả lời câu hỏi.  ...
Đề bài Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 36, 37 để lập bảng. ...
Đề bài Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số nước ở châu Phi hoặc Mĩ Latinh (từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai) mà em quan tâm Hướng dẫn giải Tìm trên mạng internet, sách tư liệu ...
Đề bài Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”? Hướng dẫn giải Dựa vào sự kiện trong sgk Lịch sử 12 trang 37 để suy luận ra đáp án.  Lời giải chi tiết...