Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - Lịch sử lớp 12

Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1945-1950 diễn ra như thế nào? Hướng dẫn giải Hướng dẫn: Học sinh tự làm Hướng dẫn giải ...
Đề bài Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sử Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993 Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 28 để trả lời. ...
Đề bài Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 25, 26 để lập bảng.  Lời giải chi tiết...
ề bài Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk trang 27 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Nêu những thành tựu chính mà nhân dân Ấn Độ đạt được trong quá trình xây dựng đất nước. Hướng dẫn giải Dựa vào sgk trang 34 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Sưu tầm tài liệu về tổ chức ASEAN.  Hướng dẫn giải Sưu tầm tài liệu trên mạng internet hoặc sách, báo.  Lời giải chi tiết - ASEAN là tên viết tắt của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á...
Đề bài Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976).  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử trang 81 để trả lời.  Lời giải chi tiết...