Bài 3. Các nước Đông Bắc Á - Lịch sử lớp 12

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Các nước Đông Bắc Á được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Khu vực Đông Bắc Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có sự biến đổi như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk trang 19, 20 để liệt kê những biến đổi của khu vực ...
Đề bài Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk trang 20 – 24 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk bài 3 (trang 19-24) để trả lời....
Đề bài Nêu những sự kiện chính trong những năm 1946 – 1949 dẫn tới sự thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này.  Hướng dẫn giải ...
Đề bài Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đạt được trong những năm 1978 – 2000.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk trang 23 để trả lời...