Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 - Lịch sử lớp 12

Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Đảng và chính quyền cách mạng đã có chủ trương và biện pháp gì nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách sau khi kháng chiến chống Mĩ thắng lợi. Hướng dẫn giải dựa vào bài 24 để trả lời. ...
Đề bài Hãy nêu những thành tựu đạt được trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định tình hình miền Nam sau giải phóng năm 1975. Hướng dẫn giải ...
Đề bài Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã quyết định những vấn đề gì? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở hai miền Bắc - Nam có thuận lợi và khó khăn gì? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 199, 200 để trả lời. ...
Đề bài Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 202, 203 để trả lời.  Lời giải chi tiết - Là yêu cầu tất yếu, khách quan của sự phát triển...