Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) - Lịch sử lớp 12

Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương khi bước vào đông – xuân 1953 – 1954 như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 145, 146 để trả lời. ...
Đề bài Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã được chuẩn bị và giành thắng lợi như thế nào? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.  Hướng dẫn giải. ...
Đề bài Diễn biến cuộc Tiến công chiến lược Đông – xuân 1953 – 1954 của quân dân ta.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 147 để trả lời.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Hãy nêu những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 154, 155 để trả lời...
Đề bài Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 - 1954)....
Đề bài Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 155, 156 để phân tích...