Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) - Lịch sử lớp 12

Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Lập niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. Hướng dẫn giải Dựa vào sgk bài 2 để lập bảng sự kiện.  ...
Đề bài Lập niên biểu các sự kiện quan trọng ở Liên Xô trong thời gian tiến hành cải tổ (1985 – 1991) Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 14 để lập bảng sự kiện. ...
1. Sự khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô Năm 1973, cuộc khủng hoảng của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô  Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ đã tác động mạnh ...
Đề bài Nêu những nét chính về tình hình Liên bang Nga trong những năm 1991 – 2000. Hướng dẫn giải Dựa váo sgk trang 17 và tóm tắt ý chính.  Lời giải chi tiết...
Đề bài Nêu những thành tựu chính của Liên Xô trong công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh Hướng dẫn giải Dựa vào SGK Lịch sử 12 trang 10 để trả lời....
Đề bài Những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu là gì? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 13 để trả lời Lời giải chi tiết...
Đề bài Phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.  Hướng dẫn giải Dựa vào những ý chính trong sgk trang 17 và liên hệ với những ...
Đề bài Trình bày sự ra đời và vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk trang 13 để trả lời....