Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Lịch sử lớp 12

Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 của ta được mở trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.  Hướng dẫn giải...
Đề bài Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 đã diễn ra như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 133, 134 để trả lời....
Đề bài Cuộc chiến đấu của quân dân ta trong những tháng đầu kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp diễn ra như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 131, 132 để trả lời. ...
Đề bài Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 135 để trả lời...
Đề bài. Nêu từ 5 đến 7 sự kiện tiêu biểu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp từ khi bùng nổ đến chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950. ...
Đề bài Phân tích nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng. Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức của bản thân để phân tích từng nội dung của đường lối kháng chiến . ...
Đề bài Phân tích tính chính nghĩa và tính nhân dân của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.  Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức đã học và những hiểu biết của bản thân để phân tích...
Đề bài Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 132, 133 để trả lời.  Lời giải chi tiết - Sau khi rút khỏi Hà Nội, cơ quan đầu não của ...
Đề bài Vì sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19/12/1946? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 130, suy luận tìm ra câu trả lời.  Lời giải chi tiết...