Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 - Lịch sử lớp 12

Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Lập niên biểu những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1945 đến năm 2000. Hướng dẫn giải Dựa vào kiến thức đã học và tóm lược những sự kiện chính nhất. ...
Đề bài Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 71-73 để trả lời. ...
Đề bài Trình bày các xu thế phát triển của thế giới hiện nay. Qua đó, nêu rõ thế nào là thời cơ và những thách thức đối với các dân tộc.  Hướng dẫn giải Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 74, 75...