Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949) - Lịch sử lớp 12

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949) - Lịch sử lớp 12

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Đề bài Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình thành như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào SGK 12 trang 8 để trả lời Lời giải chi tiết...
Đề bài Hãy chỉ trên bản đồ thế giới những khu vực nằm trong sự phân chia phạm vi ảnh hưởng do ba cường quốc thỏa thuận ở Hội nghị Ianta Hướng dẫn giải Quan sát bản đồ và đối chiếu với nội dung đoạn chữ...
Đề bài Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945). Hướng dẫn giải Dựa vào sgk 12 trang 5 để trả lời. Lời giải chi tiết Hội nghị Ianta (2/1945) đã đưa ra 3 quyết định...
Đề bài Nêu mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc. Hướng dẫn giải Dựa vào SGK 12 trang 7 để trả lời.  Lời giải chi tiết *Mục đích hoạt động:...
Đề bài Sự đối lập về chính trị và kinh tế giữa hai khối nước: Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa thể hiện như thế nào? Hướng dẫn giải Dựa vào sgk 12 trang 8, suy luận tìm ra câu trả lời....