Bài 5. Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

Bài 5. Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 5. Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 18 SGK Địa lí 8 Đề bài Dựa vào bảng 5.1 (SGK Trang 16), em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới....
Bài 2 trang 16 SGK Địa lí 8 Đề bài Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây: * Nhận xét: Dân số châu Phi tăng nhanh và liên tục trong giai đoạn 1800 – 2002...
Bài 3 trang 18 SGK Địa lí 8 Đề bài Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á. Hướng dẫn giải - Ấn Độ giáo: ra đời đầu thiên niên kỉ I trrước Công nguyên tại Ấn Độ. ...
Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới Đề bài Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân ...
Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo? Đề bài Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo?...
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu. Đề bài Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu....
Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào? Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? ...