Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

 Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

 

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4. Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 14 SGK Địa lí 8 Đề bài Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. - Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông và ghi vào vở học theo mẫu bảng 4.1 (SGK trang 14)....
Bài 2 trang 15 SGK Địa lí 8 Đề bài Dựa vào hình 4.2 (SGK trang 15), em hãy: - Xác định các trung tâm áp thấp và áp cao. - Xác định các hướng gió chính theo...
Bài 3 trang 15 SGK Địa lí 8 Đề bài Các em ghi những kiến thức đã biết qua các phân tích vào vở học theo mẫu bảng (SGK trang 15). Mùa Khu vực Hướng gió chính Từ áp cao đến áp thấp...