Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vùng biển nước ta bao gồm những bộ phận nào? Tại sao kinh tế biển có vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế của nước ta? ...
Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnh, thành phố ở nước ta đang phát triển mạnh kinh tế biển Đề bài Dựa vào kiến thức đã học, hãy xác định một số tỉnh,...
Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp các tài nguyên biển mà em cho là tiêu biểu Đề bài Hãy chọn và phân tích một khía cạnh của việc khai thác tổng hợp...
Hãy kể tên các ngư trường trọng điểm của nước ta và xác định các ngư trường này trên bản đồ giáo khoa treo tường nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam)...
Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo đã nêu ở trên Đề bài Hãy xác định trên bản đồ các đảo và quần đảo đã nêu ở trên ? Hướng dẫn giải - Sử dụng kĩ năng đọc bản đồ và Atlat Địa lí Việt Nam...
Hãy xác định trên bản đồ các huyện đảo trên Đề bài Hãy xác định trên bản đồ các huyện đảo trên. Hướng dẫn giải - Sử dụng kĩ năng đọc bản đồ hoặc Atlat Địa lí Việt Nam để xác định vị trí đối tượng địa lí...
Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long Đề bài Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) ...
Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước ta hiện tại cũng như trong tương lai?...
Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn? Đề bài Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn ? Hướng dẫn giải...