Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

a) Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm trên. b) Nêu nhận xét Đề bài Cho bảng số liệu (bảng 40.2 trang 184 sgk Địa lí 12):...