Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 4 - 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước đại Cổ sinh là các đại nào ? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm Đề bài Căn cứ vào bảng Niên biểu địa chất, ...
Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì ? Đề bài Giai đoạn Tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì? Hướng dẫn giải - Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất...
Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình Đề bài Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình ngoại lực lên địa hình. Hướng dẫn giải...
Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn ? Đó là những giai đoạn nào? Đề bài Lịch sử hình thành và phát triển của Trái Đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn...
Nêu các đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta Đề bài Nêu đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta....
Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta Đề bài Nêu đặc điểm của giai đoạn Tân kiến tạo trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ nước ta....
Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn đang tiếp diễn ở nước ta cho đến tận ngày nay Đề bài Tìm các dẫn chứng để khẳng định giai đoạn Tân kiến tạo vẫn còn đang tiếp diễn ở nước ta...
Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam ? Đề bài Vì sao nói giai đoạn Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?...