Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dựa vào bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy kể tên các loại khoáng sản chủ yếu và tên các mỏ chính từ Trung du và miền núi Bắc Bộ (có thể lập thành bảng)...
Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí đặc biệt, lại có mạng lưới giao thông vận tải đang được đầu tư, nâng cấp, nên ngày càng thuận lợi cho việc giao lưu với các vùng khác...
Hãy phân tích khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng Đề bài Hãy phân tich khả năng và hiện trạng phát triển cây công nghiệp và cây đặc sản trong vùng?...
Hãy xác định trên bản đồ các mỏ lớn trong vùng và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác thế mạnh về tài nguyên khoáng sản của vùng Đề bài...
Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng Đề bài Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm công nghiệp quan trọng cùa vùng. Hướng dẫn giải...
Khái quát chung Hướng dẫn giải Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình (thuộc Tây Bắc), Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang,...
Tại sao nói việc phát huy thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc? Đề bài Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh ...