Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ đồ hình 31.4 (SGK trang 140) và hình 31.5 (SGK trang 141), hãy trình bày về tài nguyên du lịch của nước ta Đề bài Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam,...
Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong những năm gần đây Đề bài Chứng minh rằng hoạt động xuất khẩu, ...
Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta tương đối phong phú và đa dạng. Tại sao? Đề bài Chứng minh rằng tài nguyên du lịch nước ta tương đối phong phú và đa dạng? Hướng dẫn giải...
Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách là một người hướng dẫn viên du lịch, hãy giới thiệu tuyến du lịch xuyên Việt (tài nguyên du lịch, các trung tâm du lịch...
Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142), hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta Đề bài Dựa vào hình 31.6, hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch ở nước ta ?...
Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta Đề bài Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa...
Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005 Đề bài Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990 – 2005? Hướng dẫn giải...
Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138), hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 1990 - 2005 Đề bài Quan sát hình 31.2,...
Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta Đề bài Quan sát hình 31.3, hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta....