Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu vận tải trang 136 SGK, phân tích bảng số liệu trên, nhận xét về cơ cấu vận tải hành khách và cơ cấu vận chuyển hàng hóa phân theo loại hình vận tải ở nước ta ...
Dựa vào hình 30 (SGK trang 133) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy kể tên một số tuyến đường bộ quan trọng theo hướng đông - tây Đề bài Dựa vào hình 30 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), ...
Dựa vào hình 30 (SGK trang 133), hãy kể tên một số đường biển của nước ta Đề bài Dựa vào hình 30, hãy kể tên một số đường biển ở nước ta? Hướng dẫn giải...
Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nĐề bài Hãy kể tên một số loại hình dịch vụ của ngành bưu chính nước ta? Hướng dẫn giải Dịch vụ chuyển phát nhanh EMSước ta...
Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta Đề bài Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta? Hướng dẫn giải...
Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội Đề bài Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải và thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội?...