Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hướng dẫn cách vẽ Hướng dẫn giải Có nhiều cách vẽ lược đồ Việt Nam. Dưới đây giới thiệu một trong những cách vẽ đó. - Vẽ một lưới ô vuông gồm 40 ô (5x8) như trong hình 3....
Nội dung Hướng dẫn giải a) Vẽ lược đồ Việt Nam với đường biên giới, đường bờ biển, một số sông lớn và một số đảo, quần đảo. b) Điền vào lược đổ một số địa danh quan trọng....
Yêu cầu Hướng dẫn giải a) Vẽ lược đồ Việt Nam một cách tương đối chính xác. Tùy theo khổ giấy, có thể vẽ lược đồ Việt Nam với các kích thước khác nhau dựa trên lưới ô vuông đã xác định....