Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Căn cứ vào kiến thức đã có, bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta ...
Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp Đề bài Căn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp....
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp Đề bài Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp. Hướng dẫn giải...
Dựa vào sơ đồ (SGK trang 125), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp Đề bài Dựa vào sơ đồ 28.1, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp...
Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp Đề bài Hãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp? Hướng dẫn giải ...
Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam Đề bài Hãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (hoặc Atlat địa lí Việt Nam)....
Quan sát hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy xác định các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mỗi trung tâm ...
So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta Đề bài So sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta? Hướng dẫn giải Bảng so sánh các hình thức ...
Tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung? Đề bài Tại sao các khu công nghiệp tập trung...
Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Đề bài Thế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp? Hướng dẫn giải Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp...
Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp Đề bài Trình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp? Hướng dẫn giải Đặc điểm của vùng công nghiệp:...