Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dựa vào bản đồ Địa chất - khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố) ...
Dựa vào bảng 27 (SGK trang 123), hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích Đề bài Dựa vào bảng 27, hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích?...
Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay Đề bài Hãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực...
Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với việc phát triển công nghiệp điện lực của nước ta Đề bài Hãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với sự phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta?...
Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố) Đề bài Phân tích cơ cấu ngành công nghiệp ...
Tại sao công nghiệp năng lượng lại là ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta? Đề bài Tại sao công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta? Hướng dẫn giải...