Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hóa đó? Đề bài Chứng minh rằng cơ cấu công nghiệp của nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ....
Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng Đề bài Chứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng? Hướng dẫn giải...
Dựa vào hình 26.2 (SGK trang 115) hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta Đề bài Dựa và hình 26.2 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam. Hãy trình bày ...
Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta Đề bài Hãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta? Hướng dẫn giải...
Quan sát biểu đồ (hình 26.1 SGK trang 113), hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta Đề bài Quan sát biểu đồ, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp ...
Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành? Đề bài Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành? Hướng dẫn giải...