Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dựa vào bài 14 (SGK trang 58), hãy nêu các con số chứng minh tài nguyên rừng nước ta bị suy giảm nhiều và đã được phục hồi một phần Đề bài Dựa vào bài 14, hãy nêu các con số chứng minh tài nguyên ...
Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo, để so sánh nghề nuôi tôm, nuôi cá ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng Đề bài Dựa vào bảng số liệu 24.2 và tìm thêm tài liệu tham khảo...
Hãy lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của hoạt động khai thác thủy sản ở nước ta theo mẫu Đề bài Lập bảng tóm tắt những điều kiện thuận lợi và khó khăn...
Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay Đề bài Hãy nêu hiện trạng phát triển trồng rừng và các vấn đề phát triển vốn rừng ở nước ta hiện nay?...
Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta Đề bài Hãy nêu những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm tài nguyên rừng của nước ta. Hướng dẫn giải...
Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng và vai trò của lâm nghiệp Đề bài Hãy tìm các ví dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa kinh tế và sinh thái to lớn của rừng ...
Nhờ các điều kiện thuận lợi nào mà Đồng bằng sông Cửu Long trở thành vùng nuôi cá và nuôi tôm lớn nhất nước ta? Đề bài Nhờ các điều kiện thuận lợi nào mà đồng bằng sông Cửu Long...