Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả góp phần phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta Đề bài Chứng minh rằng việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp...
Dựa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này Đề bài Dựa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt...
Dựa vào kiến thức đã học, hãy kể tên một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên Đề bài Dựa vào kiến thức đã học, hãy kể tên một số cánh đồng lúa nổi tiếng ở miền núi...
Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta Đề bài Hãy phân tích các nguồn thức ăn cho chăn nuôi ở nước ta? Hướng dẫn giải - Ở nước ta, thức ăn cho chăn nuôi từ gồm 3 nguồn:...
Hãy phân tích sự phát triển của ngành chăn nuôi và sự thay đổi trong cơ cấu sản lượng thịt các loại qua các năm 1996, 2000 và 2005 Đề bài Cho bảng số liệu (bảng số 2 trang 97 sgk Địa lí 12):...
Hãy phân tích sự phát triển sản lượng cà phê (nhân) và khối lượng xuất khẩu cà phê từ năm 1980 đến năm 2005 Đề bài Cho bảng số liệu (bảng 2 trang 97 sgk Địa lí 12) ...
Hãy xác định trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa ií Việt Nam) hai đồng bằng lớn của nước ta và các đồng bằng nhỏ hẹp ở Duyên hải miền Trung ...
Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp? Đề bài Tại sao các cây công nghiệp lâu năm ở nước ta lại đóng vai trò quan trọng nhất...
Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp? Đề bài Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp? Hướng dẫn giải...