Bài 2. Khí hậu châu Á

 Bài 2. Khí hậu châu Á

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 2. Khí hậu châu Á được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

 

Bài 1 trang 9 SGK Địa lí 8 Đề bài Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết: - Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào? ...
Bài 2 trang 9 SGK Địa lí 8 Đề bài Dựa vào bảng 2.1 hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào. Đây là điểm thuộc kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa ...
Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa. Đề bài  Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa....
Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó Đề bài Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc ...
Quan sát hình 2.1, em hãy: Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa. Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý? Đề bài Quan sát hình 2.1, em hãy:...
Quan sát hình 2.1, em hãy: Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80 độ Đ. Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? Đề bài ...