Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển và tần suất của bão vào Việt Nam. Cho biết vùng nào chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão Đề bài Dựa vào hình 9.3, hãy nhận xét về hướng di chuyển...
Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam cùng biện pháp phòng chống Đề bài Hãy cho biết thời gian hoạt động và hậu quả của bão ở Việt Nam cùng biện pháp phòng chống ?...
Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường Đề bài Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên môi trường?...
Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường và các biểu hiện của tình trạng này ở nước ta Đề bài Hãy nêu nguyên nhân gây mất cân bằng sinh thái môi trường...
Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn Đề bài Hãy nêu nguyên nhân gây ô nhiễm ở môi trường đô thị và nông thôn? Hướng dẫn giải...
Nêu các vùng hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán ở nước ta. Cần làm gì để giảm nhẹ tác hại của các loại thiên tai này? Ở nước ta động đất hay xảy ra ở những vùng nào? ...
Ở nước ta, lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm? Đề bài Ở nước ta,lũ quét thường xảy ra ở những vùng nào và vào thời gian nào trong năm ? Hướng dẫn giải...
Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường nước ta là gì ? Vì sao? Đề bài Vấn đề chủ yếu về bảo vệ môi trường ở nước ta là gì ? Vì sao ? Hướng dẫn giải Có hai vấn đề quan trọng nhất...
Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam? Đề bài Vì sao lượng nước thiếu hụt vào mùa khô ở miền Bắc không nhiều như miền Nam ? Hướng dẫn giải...
Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao? Đề bài Vùng đồng bằng nào ở nước ta hay bị ngập lụt? Vì sao? Hướng dẫn giải - Đồng bằng sông Hồng...