Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Bài 1. Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu? Đề bài * Đặc điểm vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ châu Á:Châu Á kéo dài từ vùng cực Bắc đến ...
Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á. Đề bài Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á. Hướng dẫn giải Đặc điểm địa hình châu Á - Châu Á có nhiều hệ thống núi, ...
hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên vùng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu dưới đây: Đề bài Dựa vào hình 1.2, hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các sông chính chảy trên vùng đồng ...
 Dựa vào hình 11, em hãy cho biết Đề bài - Điểm cực Bắc và cực Nam phần đất liền của châu Á nằm trên những vĩ độ địa lí nào? - Châu Á tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào?...
Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết: - Ở châu Á có những khoáng sản chủ yếu nào? - Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở những khu vực nào? Đề bài Dựa vào hình 1.2, em hãy cho biết:...
Dựa vào hình 1.2, em hãy Dựa vào hình 1.2, em hãy: - Tìm và đọc tên các dãy núi chính: Hi-ma-lay-a, Côn Luân, Thiên Sơn, An-tai…và các sơn nguyên chính: Trung Xi-bia, Tây Tạng, A-ráp, I-ran, Đê-ca...