Bài 4: Đường tiệm cận

Giải Bài Tập Toán 12 Bài 4: Đường tiệm cận

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

Giải bài 1 trang 30 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 1 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: Lời giải: a) Ta có: ⇒ ⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1. b) Ta có: ⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = –1. ⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1. c) Ta có:Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2....
Giải bài 2 trang 30 SGK Toán 12 Giải tích tập 1 Bài 2 (trang 30 SGK Giải tích 12): Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số: Lời giải: a) Ta có: ⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số ⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số. ...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 27 Toán 12 Giải tích tập 1 Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 27: Cho hàm số y = (2 - x)/(x - 1) (H.16) có đồ thị (C). Nêu nhận xét về khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) tới đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞...
Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 29 Toán 12 Giải tích tập 1 Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 4 trang 29: Tính  và nêu nhận xét về khoảng cách MH khi x → 0 (H.17) Lời giải: Khi x dần đến 0 thì độ dài đoạn MH cũng dần đến 0. Các bài giải bài tập Toán 12 Giải Tích khác:...